Bilde fra verkstedet, vinteren 2013

Å balansere kropp og sjel

For meg har livet vært en merkelig reise, en indre kamp om å balansere det fysiske og det mentale. Friluftslivet hadde sin naturlige plass helt fra barndommen av, mens kunsten, i all sin bredde, først kom inn i livet mitt i voksen alder. 

Tegning har alltid vært en stor interesse, og det var i hovedsak det jeg arbeidet med under studiene ved kunsthøgskolen. Imidlertid fikk skulpturen større og større betydning, og etterhvert også maleriet.